Projekt Siewierz Jeziorna został elementem pracy doktorskiej

Chwalimy się!

Projekt Siewierz Jeziorna został elementem pracy doktorskiej. Pani mgr inż. arch. Weronika Mazurkiewicz obroniła tytuł Doktora w dziedzinie Nauk Technicznych na kierunku Architektury na Politechnice Gdańskiej. Praca doktorska o tytule: „Współczesne instrumenty kształtowania obrzeżnych struktur miejskich
o charakterze kompleksowym” opowiada m.in. o projekcie Siewierz Jeziorna
i kompleksowym podejściu do planowania przestrzennego.

Autorka: mgr inż. arch. Weronika Mazurkiewicz

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

Drugi promotor: dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG

 Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Justyna Borucka

Recenzenci: dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW

Prof. dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB

Dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. PG

Pozostałe informacje na ten temat można znaleźć na stronie:

https://arch.pg.edu.pl/rozprawy-przyjete-i-skierowane-do-obrony

Podziel się tym na facebooku
Deweloperzy: