Czym jest miasto zrównoważone?

Koncepcja Miasta Zrównoważonego odwołuje się bezpośrednio do raportu „Nasza Wspólna Przyszłość” (tzw. Raport Brundtland) i parafrazuje definicję zrównoważonego rozwoju zakładając, iż potrzeby mieszkańców miasta zrównoważonego muszą być zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń.

plan-zagospodarowania

Współczesny świat rozwija się przede wszystkim w dużych miastach, a urbanizacja jest uznawana za jeden z najważniejszych trendów makroekonomicznych XXI wieku.    Miasta, zwłaszcza te największe, odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym państw oraz regionów przyczyniają się niestety także do dewastacji środowiska naturalnego oraz pogorszenia zdrowia i jakości życia ich mieszkańców. Dlatego urbaniści, ekonomiści, specjaliści ds. ochrony środowiska, ale także mieszkańcy, rządy i inwestorzy poszukują efektywnych ekonomicznie, ograniczających negatywny wpływ na środowisko  i wspierających lokalną społeczność, rozwiązań dla siedzib ludzkich.

Inwestor Siewierza Jeziornej firma ALTA S.A. także bazuje na koncepcji zrównoważonego rozwoju, i zgodnie z jej wytycznymi buduje  dobrze zarządzaną,  przyjazną mieszkańcom i przyrodzie nową dzielnicę średniowiecznego miasta Siewierz, która przyczyni się do lokalnego rozwoju gospodarczego.

Siewierz_Jeziorna_Deklaracja_Rozwoju_PL_okladka

Większość dostępnych mieszkań i domów w ramach projektów deweloperskich proponuje grodzone osiedla, które w swoim założeniu miały budować poczucie bezpieczeństwa, zaś ostatecznie wykreowały zamknięte przestrzenie, utrudniające funkcjonowanie mieszkańców. W Polsce dodatkowym problemem przestrzeni miejskich stał się brak spójnej estetyki sąsiadujących ze sobą budynków i osiedli. 

 Siewierz Jeziorna będzie dzielnicą, która zerwie z obowiązującymi trendami, dzięki nowemu podejściu do rozkładu ulic, rozmiaru działek oraz możliwości komunikacji pieszej i zaspokojenia podstawowych, codziennych potrzeb w odległości pięciu minut od domu, a także sąsiedztwu terenów zielonych i rekreacyjnych. Chcemy, aby Siewierz Jeziorna była wspaniałym miejscem życia, a nie tylko podmiejską sypialnią. Dlatego też zdecydowaliśmy się na projekt w zgodzie z tradycyjnymi wzorcami, wykorzystywanymi przez budowniczych miast aż do I poł. XX w. Zrównoważona urbanistyka kładzie nacisk na tworzenie przestrzeni wspólnych, wielofunkcyjną zabudowę oraz rozwiązania przyjazne dla wszystkich uczestników ruchu – pieszych, rowerzystów i samochodów. 

 

Podziel się tym na facebooku


Nie istnieje jedna metodologia określająca zrównoważone miasto
W literaturze pojawia się jednak szereg wytycznych, które powinny zostać spełnione, aby miasto miało charakter zrównoważony.

Deweloperzy: