Jakość powietrza

Prezentujemy Państwu pomiary stężeń pyłów zawieszonych, tzw. PM10 i PM2,5, które w wysokich stężeniach mają niekorzystny wpływ na nasze zdrowie i jakość życia. Pył PM10 to pył drobny zawierający cząstki o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów (maksymalnie 5-7-krotnie mniejsze od średnicy ludzkiego włosa), które wnikają przede wszystkim do górnych dróg oddechowych. Pył PM2,5 to pył bardzo drobny, zawierający cząstki o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra (a więc 20 i więcej razy większe niż średnica włosa). Cząstki te mogą docierać nie tylko do górnych dróg oddechowych, ale także do dalszych części układu oddechowego – krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc. Poprzez pęcherzyki płucne mogę one również przenikać do układu krążenia, wskutek czego zanieczyszczenia mogą być rozprowadzane po całym organizmie.

Warto zwrócić uwagę, że jednym z bardziej istotnych źródeł emisji pyłów jest spalanie węgla w domowych urządzenia grzewczych (kotły i piece węglowe), a szczególnie dużą emisję powodują urządzenia stare, nieprawidłowo utrzymane i eksploatowane, a więc cechujące się zwykle złym stanem technicznym. W Siewierzu Jeziornej wprowadzamy rozwiązania, które umożliwiają zmniejszenie emisji tych pyłów.

Deweloperzy: