Lokalizacja punktu pomiarowego:
ul. Chmielowskie 1, 42-470 Siewierz