STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie MIESZKAŃCÓW pod nazwą Stowarzyszenie Miasta Zrównoważonego Siewierz Jeziorna zostało powołane z myślą o mieszkańcach nowej dzielnicy Siewierz Jeziorna. Jego podstawowym zadaniem jest tworzenie społeczności i postaw demokratycznych poprzez inicjatywy społeczne, takie jak wspólne imprezy sąsiedzkie czy inne przedsięwzięcia mające na celu poprawę jakości życia.

Celem powołanego przez 21 członków założycieli stowarzyszenia, jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego
i gospodarczego społeczności Jeziornej – nowej dzielnicy założonego w średniowieczu miasta Siewierz. Każdy właściciel domu czy mieszkania w Siewierzu Jeziornej będzie mógł dołączyć do Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć
w tworzeniu zrównoważonej dzielnicy. Stowarzyszenie podejmie się także zarządzania dzielnicą oraz wspierania i upowszechniania rekreacji i kultury fizycznej poprzez m.in. organizację imprez oraz budowę i utrzymywanie terenów zielonych, boisk sportowych oraz placów zabaw dla dzieci.

Dane rejestrowe:

Nazwa: Stowarzyszenie Miasta Zrównoważonego Siewierz Jeziorna
z siedzibą w Siewierzu, ul. Chmielowskie 1, 42-470 Siewierz
Zarejestrowane pod nr KRS:0000508247 przez XVII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Częstochowie
Zarząd: Maria Medwedowska, Justyna Witkowska, Agnieszka Gorący-Wójcik Komisja Rewizyjna: Julia Blanc-Michalska, Izabela Kocot-Lis, Jerzy Michał Kabziński

NIP: 6252450993
REGON: 243549427
Rachunek bankowy prowadzony w: I Oddział PKO BP S.A. w Sosnowcu,
Nr konta składki, darowizny, cele statutowe:
69 1020 2498 0000 8202 0540 4894
Mail: stowarzyszenie@siewierzjeziorna.pl

W dniu 12 września (czwartek) 2019 r. o godzinie 18 w biurze przy ul. Chmielowskie 1 lub na skwerku przed biurem, odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych Mieszkańców z sprawie zieleni na osiedlu. 

W dniu 13 września (piątek) 2019 r. o godzinie 18 w biurze przy ul. Chmielowskie 1 lub na skwerku przed biurem, odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych Mieszkańców z sprawie komunikacji miejskiej – w kierunku Katowic, innych kierunkach, uczniowskiej: będziemy ustalać pożądane połączenia, zbierać podpisy pod wnioskami, szukać pomysłów …..

Koszty utrzymania terenów miejskich w latach 2016-2019, budżet 2019

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miasta Zrównoważonego Siewierz Jeziorna za 2018 r. z dnia 03.09.2019 r. (protokół tutaj)

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2018 r.

Deklaracja członkowska

Do pobrania:

 

ZARZĄDZANIE DZIELNICĄ

Przystań Siewierz sp. z o.o. zarządza infrastrukturą miejską i administruje placem budowy. Odpowiedzialna na terenie Siewierza Jeziornej za porządek, czystość, bezpieczeństwo, sprawność urządzeń, działalność na terenach rekreacyjnych, w parku i nad brzegiem jeziora.

Przystań Siewierz sp. z o.o.
ul. Chmielowskie 1
47-420 Siewierz
tel. +48 503192880
NIP: 524-238-59-11
REGON: 017254569
KRS 0000004257
Mail: ela.zielinska@altasa.pl

Podziel się tym na facebooku


Doświadczenie z branży logistycznej nauczyło mnie poszukiwania prostych, logicznych rozwiązań.

Zrównoważona urbanistyka właśnie taka jest.
Robert Moritz
Prezes zarządu Alta SA

Deweloperzy: