STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie MIESZKAŃCÓW pod nazwą Stowarzyszenie Miasta Zrównoważonego Siewierz Jeziorna zostało powołane z myślą o mieszkańcach nowej dzielnicy Siewierz Jeziorna. Jego podstawowym zadaniem jest tworzenie społeczności i postaw demokratycznych poprzez inicjatywy społeczne, takie jak wspólne imprezy sąsiedzkie czy inne przedsięwzięcia mające na celu poprawę jakości życia.

Celem powołanego przez 21 członków założycieli stowarzyszenia, jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego
i gospodarczego społeczności Jeziornej – nowej dzielnicy założonego w średniowieczu miasta Siewierz. Każdy właściciel domu czy mieszkania w Siewierzu Jeziornej będzie mógł dołączyć do Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć
w tworzeniu zrównoważonej dzielnicy. Stowarzyszenie podejmie się także zarządzania dzielnicą oraz wspierania i upowszechniania rekreacji i kultury fizycznej poprzez m.in. organizację imprez oraz budowę i utrzymywanie terenów zielonych, boisk sportowych oraz placów zabaw dla dzieci.

 

Dane rejestrowe:

Nazwa: Stowarzyszenie Miasta Zrównoważonego Siewierz Jeziorna
z siedzibą w Siewierzu, ul. Chmielowskie 1, 42-470 Siewierz
Zarejestrowane pod nr KRS:0000508247 przez XVII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Częstochowie
Zarząd: Maria Medwedowska, Julia Blanc-Michalska, Magdalena Grendys
NIP: 6252450993
REGON: 243549427
Rachunek bankowy prowadzony w: I Oddział PKO BP S.A. w Sosnowcu,
Nr konta składki, darowizny, cele statutowe:
69 1020 2498 0000 8202 0540 4894
Mail: stowarzyszenie@siewierzjeziorna.pl

Odwołanie Zebrania Stowarzyszenia Miasta w dniu dzisiejszym tj. 17.06.2019 r. – nowy termin 22 lipca 2019 r.  poniedziałek godz. 17.30

Zawiadomienie o zebraniu Stowarzyszenia Mieszkańców 22 lipca 2019 r. godz. 17:30

2019_07_22_Projekt Uchwały

Koszty utrzymania terenów miejskich w latach 2016-2019, budżet 2019

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miasta Zrównoważonego Siewierz Jeziorna z dnia 18.06.2018 r. (protokół tutaj)

Protokół ze zwyczajnego zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miasta Zrównoważonego Siewierz Jeziorna 28.06.2017

Sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2017 r.

Deklaracja członkowska

Do pobrania:

 

ZARZĄDZANIE DZIELNICĄ

Przystań Siewierz sp. z o.o. zarządza infrastrukturą miejską i administruje placem budowy. Odpowiedzialna na terenie Siewierza Jeziornej za porządek, czystość, bezpieczeństwo, sprawność urządzeń, działalność na terenach rekreacyjnych, w parku i nad brzegiem jeziora.

Przystań Siewierz sp. z o.o.
ul. Chmielowskie 1
47-420 Siewierz
tel. +48 503192880
NIP: 524-238-59-11
REGON: 017254569
KRS 0000004257
Mail: ela.zielinska@altasa.pl

Podziel się tym na facebooku


Doświadczenie z branży logistycznej nauczyło mnie poszukiwania prostych, logicznych rozwiązań.

Zrównoważona urbanistyka właśnie taka jest.
Robert Moritz
Prezes zarządu Alta SA

Deweloperzy: