Monitoring lokalny jakości powietrza:
Wartości średnie z ostatniej godziny

Indeks jakości powietrza

Dobry

Dostateczny

Zły

Stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu [μg/m³]